Algemeen reglement

Algemeen reglement

REGLEMENT

Het betreden van de camping betekent acceptatie en volledige naleving van dit reglement, welke afzonderlijk kan worden uitgebreid met aanvullende regels die de directie geschikt acht voor het beter functioneren van de camping.

RESERVEREN

- Aanbetaling: De aanbetaling moet binnen 2 werkdagen na het verzoek worden verzonden volgens de opgegeven methoden. Wanneer de klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert, behoudt de directie zich het recht voor om de reservering te annuleren. Bij de afrekening zal de aanbetaling worden afgetrokken van het totaal te betalen bedrag.

- Bevestiging: De reservering is alleen geldig na ontvangst van de bevestiging, deze zal worden toegezonden zodra de aanbetaling is ontvangen.

- Annuleringsvoorwaarden: In het geval van annulering behoudt de directie de volledige aanbetaling.

De gehele gereserveerde periode moet worden betaald, ongeacht een niet volledig gebruik door verlate aankomst of vervroegd vertrek.

AANKOMST

- Openingstijden Receptie en Kassa: De receptie is geopend van 08:00 uur tot 22:00 uur. De kassa is geopend van 08:00 tot 20:00 uur.

- Documentregistratie: Bij aankomst zullen de gasten zich onmiddellijk bij de receptie moeten melden voor het overhandigen van de benodigde identiteitsbewijzen, één voor elke gast, voor de documentregistratie en het interne reglement bekijken. De directie behoudt zich het recht voor om gasten zonder geldig identiteitsbewijs of gasten die niet voldoen aan de kenmerken van de camping niet te accepteren.

- Camping Pass: Bij het inchecken krijgt elke gast een Camping Pass, waarmee toegang tot de camping wordt verleend. Deze moet op verzoek te allen tijde aan het personeel worden getoond.

- Toewijzing Staanplaatsen en/of Accommodaties: Het is de verantwoordelijkheid van de directie om rekening te houden met de voorkeur van de gast, maar niet om deze te garanderen. Het personeel behoudt zich het recht voor om deze voorkeur te wijzigen op basis van beschikbaarheid en zonder kennisgeving.

De gereserveerde staanplaatsen zijn beschikbaar vanaf 12:00 uur; de niet gereserveerde staanplaatsen zijn beschikbaar op elk moment gedurende de openingstijden van de receptie.

Op de dag van aankomst (voor accommodaties met reservering) vragen wij u om vóór 17.00 uur te arriveren en dit te melden mocht dit niet mogelijk zijn. Wanneer u niet binnen de vastgestelde tijd arriveert, wordt de gehele aanbetaling behouden en wordt uw reservering geannuleerd. De accommodaties zijn beschikbaar vanaf 15:00 uur.

- Prijs, Maximale Bezetting en Inbegrepen Diensten: De accommodaties hebben een maximale bezetting zoals beschreven in de brochure (max. 5 personen per accommodatie, max. 4 personen per Cocotenda). De staanplaatsen hebben een maximale bezetting van 6 personen.

Op een staanplaats mogen verblijven: de personen met een tent of caravan, plus een auto of camper. De volledige kampeeruitrusting moet zich binnen de aangegeven grenzen bevinden; het is niet mogelijk om overige staanplaatsen of plekken te bezetten, ook al zijn ze leeg of vrij.

Het dagtarief is periodegebonden en wordt verkregen door het tarief van de staanplaats of accommodatie (inclusief parkeerplaats voor één auto) op te tellen bij het tarief voor de personen op basis van het aantal aanwezigen en het tarief voor eventuele extra's (tweede auto, aanhanger, hond enz.). De groepsleider moet de exacte samenstelling van de kampeeruitrusting doorgeven (mocht er onnauwkeurigheid worden geconstateerd behoudt de directie zich het recht voor de nodige correcties in de dagprijs door te voeren zonder enige kennisgeving) en zal wijzigingen in staanplaats, kampeeruitrusting en vertrek of aankomsten van personen onmiddellijk moeten melden. Wij raden de gasten aan om de gecommuniceerde dagprijs goed te controleren en eventuele onjuistheden direct te melden. Alle prijzen met betrekking tot het verblijf zijn exclusief gemeentelijke- en overheidsbelastingen.

De volgende diensten zijn bij de dagprijs zijn inbegrepen:

- Toegang tot de sportvelden en zwembaden

- Stoelen, ligstoelen en parasols, naar beschikbaarheid (niet te reserveren)

- Toegang tot de speeltuin voor kinderen en entertainment-service (wanneer aanwezig) met toename van dagactiviteiten en avondshows in het hoogseizoen.

Belemmeringen voor toegang tot de verschillende diensten of het niet gebruik ervan geeft geen recht op kortingen of verlaging van het dagtarief.

- OTA (Online Travel Agencies): De verblijfskosten kunnen onderhevig zijn aan verandering als u via de online portals boekt.

 

TIJDENS HET VERBLIJF

- Veranderingen in aanwezigheid: De gasten zijn verplicht om elke afwezigheid en terugkeer op de camping te melden; houd er rekening mee dat staanplaatsen en accommodaties die tijdelijk leeg staan als compleet worden berekend.

- Minderjarigen: De directie oefent geen toezicht uit op de activiteiten van de gasten. De verantwoordelijkheid voor kinderen ligt te allen tijde en uitsluitend bij de ouders. Ouders zijn tevens als enige verantwoordelijk tegenover derden, die zowel campingeigenaren als het personeel van alle aansprakelijkheid ontheffen. Minderjarigen moeten worden begeleid bij het gebruik van de verschillende apparatuur en diensten. Minderjarigen kunnen op de camping verblijven met de aanwezigheid van ten minste één volwassene.

- Bezoekers: Bezoekers zijn toegestaan naar beschikbaarheid en met toestemming van de camping; toegang is overdag toegestaan (van 8:00 uur tot 22:00 uur), alleen te voet en na het overhandigen van een identiteitsbewijs en de eventuele betaling van de toegangsprijs (het bezoek is gratis wanneer het maximaal één uur duurt). Het is verplicht om de directie op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van voertuigen van bezoekers.

- Rusttijden: Geluiden (spelletjes, gedrag, activiteiten etc.) moeten overdag gematigd zijn en zijn ten strengste verboden gedurende de rusttijden tussen 13:00 uur en 15:00 uur en tussen 00:00 uur en 07:00 uur (in de genoemde rusttijden zijn aankomst en vertrek verboden, evenals het monteren en demonteren van tenten, veranda’s enz.). Geluidsapparaten worden alleen getolereerd als ze gedurende de dag op een zeer laag volume staan, tijdens de rusttijden zijn ze ten strengste verboden.

- Interne Verkeersregels: Voertuigen kunnen alleen worden gebruikt voor het betreden en verlaten van de camping; dit is niet mogelijk van 00:00 uur tot 07:00 uur. Motors en scooters worden geaccepteerd naar goeddunken van de directie. Alle voertuigen moeten stapvoets rijden, zowel op de camping als in de directe omgeving. Voetgangers en fietsers hebben altijd voorrang, maar mogen geen belemmering vormen voor de verkeerscirculatie. Het parkeren van voertuigen is toegestaan op de door de directie aangegeven plaatsen. De directie kan eventueel, indien nodig, verzoeken voertuigen te verplaatsen.

- Huisdieren: Honden zijn alleen toegestaan op de staanplaatsen en uitsluitend met toestemming van de directie. Het is verboden ze zowel in de accommodaties als in de directe omgeving ervan te houden en het is tevens verboden ze mee te nemen naar de sanitaire voorzieningen of het zwembad. Ze moeten altijd aan de lijn worden gehouden (redelijk kort) en moeten buiten de camping worden uitgelaten. De eigenaren van huisdieren zijn te alle tijden volledig verantwoordelijk voor elke actie van hun huisdieren.

- Baden: Op het strand is het niet toegestaan om vuur aan te steken, lawaaierige nachtelijke bijeenkomsten te vormen en te stoppen/parkeren met aanhangers, boten en auto’s. In de periodes van grote opkomst van toeristen is het tussen 11:00 uur en 18:00 uur niet toegestaan om met de auto toegang tot het strand te verkrijgen voor het vervoeren van boten (behalve in uitzonderlijke gevallen zoals bijvoorbeeld plotselinge storm en/of onweersbuien). Motorboten mogen alleen de kust naderen met een uitgeschakelde motor en nooit in het afgebakende zwemgebied. De camping is niet aansprakelijk voor schade aan boten die zijn afgemeerd aan de boeien onder concessie vanwege: weersomstandigheden, slechte ligplaatsen van de eigenaar en tevens is de camping niet aansprakelijk voor diefstal. Het strand moet worden vrijgehouden van boten, kano’s, windsurf, jetski’s enz. Het is niet toegestaan om bovenstaande objecten op het strand achter te laten.

- Barbecue: Het gebruik van een barbecue is toegestaan wanneer er zich wordt gehouden aan de brandveiligheidsnormen en in overeenstemming met buren. Het personeel heeft het recht de barbecue te doven mocht het gevaarlijk achten. Om veiligheidsredenen is het overal op de camping verboden om open vuur aan te steken.

- Hygiënevoorschriften: Gasten zijn verplicht om de netheid van de structuur (accommodaties, plaatsen en toiletten) in de best mogelijke staat te behouden, eventuele schade als gevolg van nalatig gebruik wordt in rekening van de gast gebracht. De chemische toiletten mogen alleen worden geleegd in de speciale afvoeren en nooit in de wasbakken, in toiletten of in afvoerroosters. Het water dat op de gehele camping beschikbaar is, is drinkbaar. Gelieve geen water verspillen. De sleutel voor het gebruik van het mindervalidentoilet is te verkrijgen bij de receptie.

- Beveiliging: De gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van hun eigendommen. De directie is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen en personen veroorzaakt door derden. De directie is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar werknemers. De voorwerpen die op de camping worden gevonden moeten bij de receptie worden afgeleverd waar ze worden behouden tot de rechtmatige eigenaar wordt gevonden. Er kan aangifte worden gedaan voor verduistering of diefstal tegen gasten die voorwerpen of items behouden die net van hen zijn.


BIJ HET VERTREK

- Staanplaatsen: Gasten kunnen de rekening alleen betalen tijdens de openingstijden van de kassa. De prijslijst betreffende de verblijfskosten zijn te vinden bij de directie en gelden vanaf het moment van aankomst tot 12:00 uur op de volgende dag (ongeacht het tijdstip van aankomst), bij een vertrek na 12:00 uur wordt er een volledige extra nacht berekend.

- Accommodaties: Gasten moeten de rekening betalen op de dag van aankomst. De kosten voor de eindschoonmaak zijn verplicht voor een verblijf van 1 tot 3 nachten. De sleutels moeten de ochtend van de dag van vertrek uiterlijk om 09:00 uur worden ingeleverd, het is echter mogelijk, naar beschikbaarheid en met toestemming van de camping, om de auto op de parkeerplaatsen te parkeren en de gehele dag op de camping door te brengen (zonder extra kosten).

 

REGLEMENT OMTRENT BRANDBESTRIJDING

Wanneer het evacuatiebericht door de luidspreker wordt doorgegeven gaat u te voet naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt welke is aangegeven in het evacuatieplan. Eenmaal aangekomen volgt u de instructies van het noodhulpteam. Gelieve niet proberen met de auto richting de uitgang te gaan aangezien dit de noodhulp kan hinderen.

Mindervalide gasten

Er is een reddings- en assistentiesysteem opgezet voor mindervalide gasten die niet worden bijgestaan door begeleiders. Mindervalide gasten zonder begeleiders moeten zo snel mogelijk bij de receptie worden aangemeld om de nodige hulp te kunnen organiseren in geval van nood.


Te respecteren maatregelen:

Verboden:

1. Het bewaren meer dan 30kg LPG in draagbare containers/gasflessen.

2. Het stoken van vuur (met uitzondering van kooktoestellen) in de accommodaties, tenten, caravans enz.

3. Het gebruik van vuur en barbecue’s op basis van hout of houtskool in de buurt van tenten, staanplaatsen, accommodaties enz. indien niet op veilige afstand.

4. Het gebruik van kookapparaten (kookstel, grill enz.) dicht bij de gordijnen.

5. Het gebruik van de ruimtes tussen tenten, accommodaties en caravans als opslagruimten voor brandbaar materiaal.

6. Het gebruik van kaarsen of gasbranders voor verlichting

7. Het parkeren van auto’s in de buurt van accommodaties, tenten, caravans enz.

8. Het verrichten van overdrachtshandelingen van draagbare LPG-containers, of van LPG-containers naar tanks van auto’s aangedreven door LPG

9. Het roken in de ruimtes waar het verbodsteken wordt weergegeven.

10. Het uitvoeren van directie interventies op het elektrische systeem.

11. Het gebruik van verlengsnoeren, losse stopcontacten, adapters en elektrische verloopstukken die niet voldoen aan goede technische normen

12. Het gebruik van een kookstel met een gasfles van meer dan 1kg in een tent.

Voorzorgsmaatregelen bij het koken

  • Geen voedsel koken zonder toezicht
  • Houd het gebied rond kookstellen en ovens vrij van theedoeken, stukjes papier, pannenlappen of andere brandbare objecten.
  • Reinig keukenapparatuur regelmatig zodat ze vrij zijn van brandbare materialen, voedselresten of vetophopingen.
  • Houd een deksel bij de hand om een brandende pan te blussen. Schakel het kookstel uit en dek het vuur af met een deksel. Gebruik geen water aangezien dit vuurspetters veroorzaakt en daarmee het vuur verspreid.

Receptie Tel. n. 0457590231 (intern noodnummer)

 

CAMPING FOSSALTA RESPECTEERT DE NATUUR, HELP ONS!

Laten we samenwerken:

  • Gebruik de aangewezen containers op de camping
  • Doe het afval alleen in gesloten zakken
  • Gooi geen papier en ander afval op de grond, maar in de vuilnisbakken
  • Gooi en maak geen sigaretten uit op de grond of in bloempotten maar in de daarvoor bestemde asbakken.
  • Laat water niet onnodig lopen. Voorkom verspilling en help zo ook energie besparen.
  • Voorkom dat uw huisdieren de omgeving bevuilen en zorg ervoor dat ze geen schade toebrengen aan voorwerpen en mensen.

AFVALSCHEIDING

- GLAS: flessen, potten en glazen containers

- RESTAFVAL: stickers, plastic sieraden, balpen, panty’s, gebruikt speelgoed, kapot bestek, CD’s, luiers en maandverband, geplastificeerd papier, onbruikbare schoenen en vodden, afval niet onderworden aan afvalscheiding

- PAPIER: kranten, tijdschriften, boeken en schriften, vellen papier en kopieën, dozen, papieren zakken, kartonnen verpakkingen

- PLASTIC: plastic verpakkingen en containers, plastic flessen, plastic voedselbakken, plastic zakken, blikjes, blik, tetrapak drank- en voedselverpakkingen, plastic borden en glazen, fruit- en groentenetjes, kledinghangers.

- BIOLOGISCH/GROENAFVAL: voedselafval, vlees- of visresten, groente- en fruitresten, snijbloemen, resten van noten en zaden.

Geen schelpjes, schelpen van schaaldieren (bijv. Mosselschelpen, kokkels enz.) of botten van dieren. Deze moeten worden gedeponeerd in gesloten zakken in het restafval.

 

In het belang van alle gasten behoudt de directie zich het recht voor om alle personen te verwijderen die zich niet aan dit reglement en zijn regels en voorwaarden houden of door hun gedrag het handhaven van de orde en rust op de camping verstoren.